Rètols Otesa, des de l’any 1969, fabrica tot tipus de neó per a la indústria i comerços. Assessora als seus clients dels avantatges i economia que suposa aquest producte, sent una de les més destacades la seva llarga durada.